Világos választ várunk

Budapest
2010.07.09., péntek

Újabb alkotmánymódosítás küszöbén Mesterházy Attila levelet intézett a Legfelsőbb Bíróság és az OIT elnökéhez, Baka Andráshoz, amelyben az bírósági titkár státuszát érintő törvénymódosítást kifogásolja (a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló, T/579. számú javaslat alapján helyi bíróság hatáskörébe tartozó, törvény által meghatározott ügyben egyesbíróként a jövőben bírósági titkár is eljárhatna.)

Kifogásait a frakcióvezető kérdésekben fogalmazta meg, miszerint:

  1. Nem látja-e a testület aggályosnak azt, hogy a titkárok igazságügyi alkalmazotti státusza – a független és pártatlan bírósági titkári feladatellátás szempontjából és figyelemmel a várható feladatkör-bővítésre - eltér a bírák önálló törvényben szabályozott jogállási státuszától?
  2. Nem gondolja-e úgy az OIT, hogy a státusz minősége komoly befolyással bírhat a függetlenségre?
  3. Tudják-e biztosítani a változtatás során a minőségi munkavégzéshez szükséges tárgyi-technikai feltételeket? (tárgyalóterem- és az asszisztencia-kapacitás, stb…)
  4. Lát-e a testület megfelelő mértékű felkészülési időt ahhoz, hogy a bíróságok – akár a szabálysértési ügyekben való hatáskör-bővítéssel, akár a bírósági titkárok feladatkörének növelésével kapcsolatban – eredményesen alkalmazhassák az új szabályokat?

A bírósági titkárok ugyanis szélesebb felhatalmazást kapnának, azonban nem tudjuk, hogy ennek a megvalósulását milyen széles körben, mely ügycsoportok tekintetében és emellett milyen garanciális elemek beépítésével látná szívesen az Országos Igazságszolgáltatási Tanács.

A javaslat az igazságszolgáltatás minőségét alapvetően befolyásolja, ezért Mesterházy Attila arra kéri az OIT-ot, hogy álláspontjáról szíveskedjék az Országgyűlést és a nyilvánosságot tájékoztatni. Megjegyzi, a kormány sem az OIT-nak, sem a bírósági vezetőknek, sem a rendőrség illetékeseinek nem biztosított megfelelő időt a tervezetek érdemi áttanulmányozására.

További hírek